ДОДАТКИ

ДОДАТКИ

У Частинах 3 і 4 ми показали, як писати прості універсальні адмінки для головних об'єктів підприємства — даних і процесів. У цій частині ми покажемо структуру першого еліксир додатку PLM для управління підприємством, що здійснює аутсорсную діяльність. Вимоги до цього додатка були сформульовані в Частині 1, а первинна структура самого підприємства і його ресурсів захована в додатку ERP (яке повинно публікуватися в приватному репозиторії). Але для прикладу, і заради прозорості бухгалтерського обліку між самими програмістами, організаційна структура підприємства заекспожена публічно повністю, разом з інвойсами і агрегованими сумами за зарплатними відомостями, але без деталізації по ЗП, проте з часовими аллокаціями робочого часу (рейтинги анонімні, опціони нараховуються незалежно від рейтингів). Окрім опціонів можна здійснювати інвестування в проекти цієї аутсорс компанії під заставу самих же проектів компанії, яка акумулюється у відповідному субконто рахунку, після обчислення чистого нерозподіленого прибутку. Всього статей для розподілу не є багато: 1) резерв компанії; 2) кредитування інших проектів; 3) опціони програмістів; 4) дослідження і розробка.

КОНФІГУРАЦІЯ

Щоб не писати кожен раз цю прелюдію для кожної програми, покажемо на прикладі PLM проекту, який вже включає майже весь стек: N2O, KVS, BPE, а також інші N2O протоколи CHAT, NITRO. NITRO — є портом написаного Расті Клопхаусом Nitrogen Web Framework.

config/config.exs

use Mix.Config config :n2o, pickler: :n2o_secret, mq: :n2o_syn, port: 8043, proto: CHAT.Server mqtt_services: ['erp', 'plm'], ws_services: ['chat'], upload: "./priv/static", routes: KVS.Routes, protocols: [ :n2o_heart, :n2o_nitro, :n2o_ftp, :bpe_n2o, CHAT.TXT ] config :kvs, dba: :kvs_rocks, dba_st: :kvs_st, schema: [ :kvs, :kvs_stream, :bpe_metainfo ] config :erp, boot: [ :erp_boot, :acc_boot, :pay_boot, :plm_boot, :fin_boot ]

ПУБЛІКАЦІЯ

mix.exs

defmodule PLM.Mixfile do use Mix.Project def project() do [ app: :plm, version: "0.7.1", elixir: "~> 1.8.1", description: "PLM", deps: deps() ] end def application() do [ mod: {PLM.Application, []}, applications: [ :ranch, :cowboy, :rocksdb, :kvs, :syn, :erp, :bpe, :n2o, :chat ] ] end def deps() do [ {:ex_doc, "~> 0.20.2", only: :dev}, {:cowboy, "~> 2.5.0"}, {:rocksdb, "~> 1.2.0"}, {:chat, "~> 3.7.2"}, {:n2o, "~> 6.7.1"}, {:syn, "~> 1.6.3"}, {:kvs, "~> 6.7.4"}, {:erp, "~> 0.7.6"}, {:bpe, "~> 4.7.3"}, {:nitro, "~> 4.7.3"} ] end emd

СТОРІНКИ

PLM

PLM.Index

def event(:init) def event({:chart, code, x, y, z, i}) def event({:invest, code})

PLM.CashFlow

def event(:init) def event(:create_investment) def event(:create_income) def event(:create_outcome) def event({:discard, []})

FIN

FIN.Index

def event(:init) def event({:txs, proc}) def event({:off, form})

LDAP

LDAP.Index

def event(:init) def event(:on) def event({:auth, form}) def event({:close, form}) def event({:revoke, x}) def event({:off, form})

РОУТЕР

Роутер контролерів сторінок Nitrogen Web фреймворку. У цьому роутері ми подключаємо всі наші модулі, разроблені в Частинах 3 і 4, тобто адміністратори даних та процесів.

ldap — LDAP.Index
form — FORM.Index
act — BPE.Actor
bpe — BPE.Index
kvs — KVS.Index
plm — PLM.Index
cashflow — PLM.CashFlow

enterprizing/plm