TASK

ВСТУП

Модуль bpe_task забезпечує функціональність обробки задач.

API

handle_task(Event,CurrentTask,Target,Proc) -> {reply,{complete,Target},State} | {reply,{error,Message,Task},State} | {reply,{{complete,Message},Task},State} | {reply,{complete,Task},State}

Цей модуль може бути пов'язаним з: BPE