LOCAL

ВСТУП

MAD LOCAL profile надає бекенд-інтерфейс MAD профілю для середовища POSIX та цілей розробника.

PROFILE

В sys.config вам слід вказати kvs бекенд та список модулів, які містять експортовану функцію metainfo/0.

application:get_env(mad,profile,mad_local).
-module(mad_local). -include("mad.hrl"). -export(?MAD). compile(Params) -> mad_compile:compile(Params). app(Params) -> mad_static:app(Params). get(Params) -> mad_git:get_repo(Params). release(Params) -> mad_release:release(Params). resolve(Params) -> mad_resolve:main(Params). clean(Params) -> mad_run:clean(Params). start(Params) -> mad_run:start(Params). attach(Params) -> mad_run:attach(Params). stop(Params) -> mad_run:stop(Params). sh(Params) -> mad_repl:sh(Params). deps(Params) -> mad_git:deps(Params). up(Params) -> mad_git:up(Params). fetch(Params) -> mad_git:fetch(Params). static(Params) -> mad_static:main([],Params). eunit(Params) -> mad_eunit:main_test(Params). strip(Params) -> mad_strip:main(Params).

Цей модуль може бути пов'язаним з: mad.